excel specialister

MV MENTOR KONSULENTSERVICE FOR EXCEL-RAPPORTERING

Omfang og ekspertise: MV Mentor tilbyder specialiserede konsulenttjenester inden for Excel-rapportering med over 20 års erfaring i udvikling af rapporteringsværktøjer til brug i hele organisationen. Vores dygtige konsulenter hjælper jer med at vurdere informationsbehov, udarbejde relevante KPI’er og rapporter samt opsætte hele processen, så informationer flyder automatisk fra ERP-systemet til den enkelte bruger på valgte tidspunkter på ugen, måneden eller kvartalet.

Excel Specialister

Tjenester:

 1. Udvikling af rapporteringsværktøjer:

  • Informationsbehovsanalyse: I samarbejde med jeres virksomhed vurderer vi informationsbehovet for at sikre, at de rigtige data bliver tilgængelige for de rette personer.
  • KPI-udvikling: Vi udarbejder relevante Key Performance Indicators (KPI’er), der giver et klart billede af virksomhedens præstationer.
  • Automatiseret dataflow: Vi opsætter processer, der sikrer, at data automatisk flyder fra jeres ERP-system til de nødvendige rapporter og dashboards på de valgte tidspunkter.
 2. Effektivisering af økonomiafdelingen:

  • Programmerede Excel-ark: Vi udvikler avancerede Excel-ark, der automatiserer økonomiafdelingens funktioner og sparer tid, så medarbejderne kan fokusere på mere strategiske opgaver.
  • Dataudtræk og integration: Vi henter data fra forskellige systemer og integrerer dem i brugervenlige grafer og rapporter. Vi har specialiseret os i dataudtræk fra systemer som E-conomic, NAV og C5.
 3. Specialiserede dataudtræk og rapportering:

  • Valutakurser og GPS-data: Vi kombinerer data fra forskellige kilder, herunder valutakurser og GPS-data, for at skabe kraftfulde værktøjer til forståelse og udvikling af processer på alle niveauer.
  • P&L rapporter: Vores P&L rapporter indeholder periode regnskab, år-til-dato tal, forecast for året, og sammenligninger med sidste år og budget. Disse rapporter konsolideres både på koncernbasis og pr. land og enhed, hvilket sikrer kontinuitet på tværs af organisationen.
  • Datawarehouse: Vi opdaterer datawarehouse i realtid, så en komplet konsolideret koncernrapport med op til 20 enheder kan være klar på blot 5 minutter.
 4. Salgsrapportering:

  • Omsætning og dækningsbidrag: Vi udvikler salgsrapporter, der viser omsætning og dækningsbidrag pr. dag pr. enhed.
  • Budget- og lageranalyse: Rapporter, der sammenligner faktisk salg mod budget, viser aktuel lagerværdi og indeholder oplysninger om salg pr. kunde, udenlandsk salg, conversion rate og solgte enheder pr. kunde.
  • Sammenligningstal: Rapporter, der indeholder sammenligningstal for at give et klart billede af præstationer i forhold til tidligere perioder og budgetter.

Fordele ved MV Mentor konsulentservice:

 • Skræddersyede løsninger: Vi tilpasser vores tjenester til jeres specifikke behov, hvilket sikrer maksimal værdi og effektivitet.
 • Ekspertise og erfaring: Vores konsulenter har dybdegående viden og erfaring inden for Excel og rapportering, hvilket sikrer høj kvalitet i alle leverancer.
 • Fleksibilitet: Vi tilbyder fleksible engagementer, der kan skaleres op eller ned afhængig af projektets omfang og varighed.
 • Proaktiv support: Med vores proaktive tilgang til support og vedligeholdelse sikrer vi, at jeres rapporteringssystemer forbliver effektive og problemfri.

Kundeoplevelse: MV Mentor er dedikeret til at levere enestående kundeoplevelser gennem hele projektforløbet. Vi arbejder tæt sammen med jer for at forstå jeres forretningsmål og levere løsninger, der ikke kun opfylder, men overgår jeres forventninger. Vores succes måles på jeres succes og tilfredshed.

Afslutning: MV Mentor er en betroet partner for organisationer, der har brug for ekspertise inden for Excel-rapportering. Med vores omfattende tjenester, dygtige konsulenter og dedikation til kundetilfredshed, er vi klar til at hjælpe jeres virksomhed med at optimere rapporteringsprocesser og opnå succes gennem effektiv datahåndtering og analyse.