revision og rådgivning

MV MENTOR KONSULENTSERVICE FOR REVISION OG RÅDGIVNING

Omfang og ekspertise: MV Mentor tilbyder specialiserede konsulenttjenester inden for revision og rådgivning. Vores erfarne konsulenter har dybdegående viden inden for finansiel revision, skatterådgivning og strategisk forretningsrådgivning. Vi hjælper små og mellemstore virksomheder med at optimere deres økonomiske processer og sikre overholdelse af lovgivningsmæssige krav.

Revision og Rådgivning

Tjenester:

 1. Revision:

  • Årsrapport: Vi bistår små og mellemstore virksomheder med alle praktiske aspekter af årsrapporten, herunder bogføring, perioderegnskaber, og udarbejdelse af årsrapporten.
  • Momsregnskaber: Udarbejdelse og indberetning af momsregnskaber.
  • Lønbehandling: Lønbehandling og indberetning samt afstemning af løndata.
  • Selvangivelse: Gennemgang af selvangivelse og optimering af skatteforhold.

  Fast pakkepris for kvartalsvis udarbejdelse:

  • Kr. 15.000 + moms for selvstændige erhvervsdrivende.
  • Kr. 20.000 + moms for anpartsselskaber.
  • Inkluderer løbende rådgivning.

  Vi tilbyder også månedlig bogføring og gennemgang – ring gerne for en pris.

 2. Rådgivning:

  • Stiftelse af virksomhed/selskab: Assistere med stiftelse af nye virksomheder og selskaber.
  • Budgetudarbejdelse: Udarbejdelse af budgetter for at sikre økonomisk planlægning og styring.
  • Køb-/salgskontrakter: Assistance med køb- og salgskontrakter i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.
  • I/S og anpartskontrakter: Udarbejdelse og gennemgang af interessentskabs- og anpartskontrakter.
  • Alkoholbevilling: Assistance med opnåelse og fornyelse af alkoholbevillinger.
 3. Projekter:

  • Nyt ERP-system: Vi foretager kravspecifikationer i samarbejde med jeres team og deltager i udvælgelse og forhandlinger om nyt ERP-system.
  • Forretningsgange: Beskrivelse og optimering af forretningsgange med fokus på at effektivisere processerne i hele organisationen.
  • Automatisering: Gennemgang af manuelle processer med henblik på automatisering ved hjælp af simple IT-værktøjer, hvilket normalt medfører store besparelser for virksomhederne.
  • Bank- og forsikringsforhandlinger: Forhandlinger med banker og forsikringsselskaber for at opnå de bedste vilkår.
  • Kontraktgennemgang: Gennemgang af kontrakter for at sikre, at de er i overensstemmelse med virksomhedens interesser og lovgivning.

Fordele ved MV Mentor konsulentservice:

 • Skræddersyede løsninger: Vi tilpasser vores tjenester til jeres specifikke behov, hvilket sikrer maksimal værdi og effektivitet.
 • Ekspertise og erfaring: Vores konsulenter har dybdegående viden og erfaring inden for revision og rådgivning, hvilket sikrer høj kvalitet i alle leverancer.
 • Fleksibilitet: Vi tilbyder fleksible engagementer, der kan skaleres op eller ned afhængig af projektets omfang og varighed.
 • Proaktiv support: Med vores proaktive tilgang til support og vedligeholdelse sikrer vi, at jeres økonomiske processer forbliver effektive og problemfri.

Kundeoplevelse: MV Mentor er dedikeret til at levere enestående kundeoplevelser gennem hele projektforløbet. Vi arbejder tæt sammen med jer for at forstå jeres forretningsmål og levere løsninger, der ikke kun opfylder, men overgår jeres forventninger. Vores succes måles på jeres succes og tilfredshed.

Afslutning: MV Mentor er en betroet partner for små og mellemstore virksomheder, der har brug for ekspertise inden for revision og rådgivning. Med vores omfattende tjenester, dygtige konsulenter og dedikation til kundetilfredshed, er vi klar til at hjælpe jeres virksomhed med at optimere økonomiske processer og opnå succes gennem effektiv økonomisk styring og strategisk rådgivning.