services

Vi har over 20 års erfaring med ledelse og har ekspert viden indenfor revision, excel, virksomheds struktur og meget mere.

CEO eller CFO

Har I brug for interim management enten fuldtid eller deltid i en periode, så tilbyder vi interim management på timebasis, skræddersyet til virksomhedens behov.

 

Vi kan selvstændigt overtage samtlige opgaver i økonomi- og HR-afdelingen fra dag et, således I fortsat kan fokusere på vækst og forretningsudvikling. Løsningen er 100% skalerbar ift. virksomhedens behov, således ressourcerne udnyttes fuldt ud til den mindre og/eller større opgave.

 

Vi deltager i løbende sparring med ledelse og bestyrelse, herunder stress test af strategi, målsætning og vision.

Vi har i 20 års erfaring i udvikling af rapporteringsværktøjer til brug i hele organisationen. I samarbejde med virksomheden vurdere vi informationsbehovet, udarbejder relevante KPI’er samt rapporter og sætter hele processen op, således informationer flyder automatisk fra ERP-systemet til den enkelte bruger på valgte tidspunkter på ugen, måneden eller kvartalet.

Vi har sparet virksomheder for megen tid via programmerede Excelark, som effektivisere økonomiafdelingens funktioner, således medarbejderne kan bruge tiden mere optimalt.

Vi henter data fra forskellige systemer og samler dem i brugervenlige grafer og rapporter. Vi har specialiseret os i dataudtræk fra:

 • E-conomic
 • NAV
 • C5

Kombineret med valutakurser og GPS-data mv. yder dette et kraftfuld værktøj til forståelse og udvikling af processorerne på alle niveauer.

PROJEKTER

Vi består gerne økonomiafdelingen med diverse projekter:

 • Nyt ERP-system – Vi foretager kravspecifikationer i samarbejde med teamet, og deltager i udvælgelse og forhandlinger.
 • Beskrivelse og optimering af forretningsgange med fokus på en mere effektiv proces i hele organisationen.
 • Gennemgang af manuelle processor med henblik på automatiseringer via simple IT-værktøjer – her ser vi normalt store besparelser for virksomhederne.
 • Forhandlinger med banker og forsikringsselskaber.
 • Gennemgang af kontrakter.

REVISION OG RÅDGIVNING

 

Vi bistår små og mellemstore virksomheder med alt det praktiske i forbindelse med årsrapporten:
Bogføring og perioderegnskaber.

 • Udarbejdelse af moms regnskaber og indberetning heraf.
 • Lønbehandling og indberetning samt afstemning.
 • Udarbejdelse af årsrapport.
 • Gennemgang af selvangivelse samt optimering af skatten.

 

Fast pakke pris for kvartalsvis udarbejdelse*:

 • Kr. 15.000 + moms for selvstændig erhvervsdrivende.
 • Kr. 20.000 + moms for anpartsselskaber.
 • Inkluderet løbende rådgivning.

 

Vi tilbyder også månedlig bogføring og gennemgang – ring gerne for en pris.

 

Vi hjælper gerne mindre virksomheder med hele paletten, således man har én rådgiver til det hele. Vi assistere derfor også med:

 • Stiftelse af virksomhed/selskab.
 • Udarbejdelse af budgetter.
 • Køb-/salgskontrakter i forbindelse med overdragelse af virksomhed.
 • I/S og anpartskontrakter.
 • Alkoholbevilling, herunder fornyelse.
Strategisk Rådgivning

Budgetopfølgning


P&L rapporten indeholder:

 • Periode regnskab
 • År til dato
 • Forecast for året
 • Sammenligning med sidste år og budget.

Rapporten konsolideres på koncern basis samt pr. land og enheder, således er der kontinuitet i rapporterne på tværs af organisationen.

Datawarehouse opdateres real-time, så komplet konsolideret koncernrapport med 20 enheder ligger klar på 5 minutter.

 

Salgsrapport

 

 

Rapporten indeholder:

 

 • Omsætning pr. dag pr. enhed.
 • Dækningsbidrag pr. dag pr. enhed.
 • Index vs. budget.
 • Aktuel lagerværdi.
 • Salg pr. kunde.
 • Udenlandsk salg.
 • Conversion rate.
 • Solgte enheder pr. kunde
 • Sammenligningstal.

 

Rapporten udsendes automatisk hver morgen kl. 7:00 til alle relevante ledere.